Lafa yn y Labordy - Taflen Waith y Disgybl

Archwilio’r ffactorau sy’n effeithio ar ludedd (natur hylifol) triogl. Beth yw’r berthynas rhwng gludedd a’r gwahanol ffurfiau o losgfynyddoedd sydd i’w canfod ar y Ddaear ac ar y blaned Mawrth?