Ffurfiant Creicaen - Arweiniad yr Athro

Bydd y disgyblion yn archwilio effaith y gwynt, sgwrio â thywod, a dŵr ar ffurfiant creicaen ar y Ddaear. Ar ôl trafod p’un ai a ydynt yn meddwl fod creicaen y Lleuad yn ymffurfio yn yr un modd, bydd y disgyblion yn efelychu ffurfiant creicaen ar y Lleuad o ganlyniad i belediad gan feteorynnau.