Dilyn y Meteoryn sy'n Cwympo - Arweiniad yr Athro

Bydd y disgyblion yn dilyn llwybr meteor gan ddefnyddio triongliant ac yn darogan lle y caiff ei feteorynnau eu darganfod. Gellir ymestyn y wers trwy gyfrifo cyflymder meteor a deall sut mae gwyddonwyr yn gallu pennu cylchdro gwreiddiol meteor yn y gofod.